Privacy Statement & Disclaimer

Met dit privacy statement wil ik je graag informeren over welke gegevens ik verzamel wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en wanneer je mijn website (www.lauravoet.com) bezoekt en hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Studio Laura Voet verwerkt

Ik gebruik je persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die je aan me hebt verstrekt, het verzenden van een nieuwsbrief vanuit Mailblue, het contact opnemen om mijn diensten goed uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten.

Aankoop webshop op lauravoet.com
– Tijdens het afrekenproces in de webshop word je locatie en IP-adres en browsertype opgeslagen om belastingtoeslagen en eventuele verzendkosten te berekenen.
– Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens.

 

Het bewaren van je persoonsgegevens

Ik zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens bewaard worden.

Aankoop webshop op lauravoet.com 
Je persoonsgegevens worden twee jaar bewaard in de database van WooCommerce in WordPress.

 

Gegevens delen met derden

Ik zal je persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden, maar zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Welke gegevens worden er verzameld

Via Google Analytics worden algemene gegevens van bezoekers van deze website verzamelt. Dit doe ik om deze website te verbeteren.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens (je voor- en achternaam en e-mailadres) opgeslagen in Mailblue.

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten zoals een ontwerptraject worden er meer persoonsgegevens verzamelt. Namelijk: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel je kvk-nummer. Dit wordt niet opgeslagen op de website.

Aankoop webshop op lauravoet.com
– Tijdens het afrekenproces in de webshop word je locatie en IP-adres en browsertype opgeslagen om belastingtoeslagen en eventuele verzendkosten te berekenen.
– Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@lauravoet.com, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Studio Laura Voet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van een nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Studio Laura Voet analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Studio Laura Voet verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Laura Voet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Laura Voet) tussen zit. Studio Laura Voet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Antagonist (hosting), WordPress (website), WooCommerce (webshop), Mollie (betalingssysteem), Google Analytics, Mailbue (nieuwsbrief), Moneybird (administratie), Dropbox, Apple Mail, Post NL (pakketdienst verzending).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Laura Voet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

(Inschrijving nieuwsbrief) Voor- en achternaam en e-mailadres in Mailblue  > circa 5 jaar > versturen van de nieuwsbrief. Onderaan de nieuwsbrief heb je altijd de mogelijkheid je hiervoor af te melden.

(Gebruik webshop) Naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens in WooCommerce en Mollie  > circa 2 jaar.

 

Contactgegevens:

https://www.lauravoet.com
Brigittenstraat 22, 3512 KM Utrecht
Laura Voet is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Laura Voet en is te bereiken via info@lauravoet.com

 

 

Disclaimer

Studio Laura Voet is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Ik doe mijn best om deze website actueel te houden. Studio Laura Voet is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Kom je iets tegen dat niet correct of verouderd is dan hoor ik dit graag. Je kan dan contact opnemen door een mail te sturen naar info@lauravoet.com

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Laura Voet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Laura Voet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Studio Laura Voet gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen of verwijdering kun je een e-mail sturen naar info@lauravoet.com met als onderwerp: ‘Aanpassen of verwijderen van mijn gegevens’. Vermeld in je bericht welke gegevens je wilt laten wijzigen of verwijderen. Lees hieronder meer.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Laura Voet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lauravoet.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Laura Voet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Laura Voet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lauravoet.com

 

Wijziging privacy statement

Studio Laura Voet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

 

Contactgegevens

Voor algemene vragen over dit privacy statement of over mijn diensten kun je contact opnemen via info@lauravoet.com.

 

Translate »