Privacy Statement & Disclaimer

Met dit privacy statement willen ik je graag informeren over welke gegevens ik verzamel wanneer je mijn diensten gebruikt en wanneer je mijn website (www.lauravoet.com) bezoekt en hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Laura Voet verwerkt

Ik gebruik je persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdrachten die je aan me hebt verstrekt, het verzenden van een nieuwsbrief vanuit Mailchimp, het contact opnemen om mijn diensten goed uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten.

Het bewaren van je persoonsgegevens

Ik zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens bewaard worden.

Gegevens delen met derden

Ik zal je persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden, maar zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Welke gegevens worden verzameld op deze website

Via Google Analytics worden algemene gegevens van bezoekers van deze website verzamelt. Dit doe ik om deze website te verbeteren. Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens opgeslagen in Mailchimp.

 

Google Analytics

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van mijn website maak ik gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie bij de gegevens die daarbij worden uitgelezen. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet door Google Analytics zelf gebruikt voor eigen doeleinden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen of verwijdering kun je een e-mail sturen naar info@lauravoet.com met als onderwerp: ‘Aanpassen of verwijderen van mijn gegevens’. Vermeld in je bericht welke gegevens je wilt laten wijzigen of verwijderen.

 

Wijziging privacy statement

Laura Voet grafisch ontwerp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

 

Disclaimer

Laura Voet grafisch ontwerp is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Ik doe mijn best om deze website actueel te houden. Laura Voet is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Kom je iets tegen dat niet correct of verouderd is dan hoor ik dit graag. Je kan dan contact opnemen door een mail te sturen naar info@lauravoet.com

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Contactgegevens

Voor algemene vragen over dit privacy statement of over mijn diensten kun je contact opnemen via info@lauravoet.com.